Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

W pakiecie ubezpieczeń komunikacyjnych posiadamy produkty, które chronią Ciebie, Twoich pasażerów i Twój samochód zarówno w kraju jak i zagranicą.

– OC –  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju.
AC – Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym przeznaczonym dla właścicieli pojazdów mechanicznych. Obejmuje ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z zakresem ochrony odpowiadającym indywidualnym potrzebom.
–  NNW – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych – Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy / pasażerów pojazdu, zaistniałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu
ASSISTANCE – Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy – W ramach ubezpieczenia Assistance można uzyskać:naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów, wynajem samochodu zastępczego, dostarczenie samochodu po naprawie, organizację dostawy części zamiennych, udzielenie zaliczki gotówkowej na pokrycie kosztów naprawy, udzielenie wszechstronnych informacji przydatnych w czasie podróży.
SZYBY – przedmiotem ubezpieczenia są szyby ubezpieczonego pojazdu i obejmuje szkody powstałe na skutek uszkodzeń lub zniszczeniu ubezpieczonego pojazdu