Oferta dla zarządców nieruchomości

Ubezpieczenia zarządców

Przedmiotem ubezpieczenia są nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane zamontowane i zainstalowane na stałe, zgodnie z ich przeznaczeniem, będące urządzeniem lub wyposażeniem tych części budynków oraz lokali, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.