Oferta dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenia wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Podstawowym zakresem ubezpieczenia dla wspólnoty mieszkaniowej jest:
–  ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych,
–  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami oraz dodatkowo mozna wykupić zalania, przepięcia oraz OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców

W ramach ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych jest możliwość wykupienia dodatkowych ryzyk jak:
–  akty terrorystyczne

– ryzyko wandalizmu
– drobne prace remontowe
– maszyny i urządzenia od szkód mechanicznych i elektrycznych
– szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia