3 szanse! 3 losowania! 3 nagrody!

W wyniku kolejnego losowania w akcji 3x3x3 wśród klientów ubezpieczających swoją nieruchomość za kwotę min. 250 zł rocznie wylosowaliśmy BON, który będzie mógł odebrać posiadacz/posiadaczka polisy o numerze 646D305307. Bon będzie do zrealizowania przy odnowieniu polisy na kolejny rok.